Share

Nuorisoyhteistyö Seitti on neljän vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on aktivoida nuoria toimimaan ja järjestää vapaa-ajan toimintaa eri tavoin liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille 13–29 – vuotiaille nuorille. Seitin yhteistyöjärjestöjä ovat Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Lihastautiliitto ry ja Suomen CP-liitto ry, toimintaa hallinnoi Invalidiliitto ry. Toimintaa järjestetään paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Nuorisoyhteistyö Seitti hakee nuorisotyön ohjaajaa 12 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen koordinoimaan Seitin paikallistoimintaa. Seitin toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja nuorisotyön ohjaajan rahoitus tulee RAY:n Paikka auki – avustusohjelman kautta. Palkattavan nuoren tulee olla alle 29 – vuotias.

Nuorisotyön ohjaajan tehtäviin kuuluu Seitin tukemien paikallisryhmien aktivointi, tapahtumien järjestäminen yhteistyössä vapaaehtoisten nuorten kanssa ja toiminnan markkinointi. Ohjaajan tehtäviin lukeutuu myös paikallistapahtumissa vierailu, uusien paikkakuntien toiminnan käynnistämisiltojen järjestäminen ja Seitin tukeman varhaisnuorten kerhotoiminnan käynnistäminen. Työ on pääasiassa päivätyötä, mutta työhön sisältyy myös ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista.

Hakijalta edellytetään:

– motivoituneisuutta
– oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta
– hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
– viestintäosaamista (sosiaalinen media ja muut viestintäkanavat)
– organisointikykyä

Nuorisoyhteistyö Seitti tarjoaa nuorisotyön ohjaajalle kiinnostavan ja monipuolisen työtehtävän, mahdollisuuden kehittää omia työelämätaitoja, nuorisotyön aitiopaikan ja esteettömän työympäristön. Nuorisotyön ohjaajan palkka on 1800€/kk ja työsuhteessa noudatetaan sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Hakijalle on eduksi Seitin tai muun vammaisjärjestön nuorisotoiminnan tuntemus sekä kosketuspinta vammaisuuteen tai pitkäaikaissairauteen.

Hakemukset ansioluetteloineen viimeistään 19.2.2016 Seitin nuorisotyön suunnittelija Jenni Kuuselalle, jenni.kuusela@seittiweb.org.

Tehtävää koskevat tiedustelut Jenni Kuuselalta joko puhelimitse p. 0407388089 tai sähköpostitse jenni.kuusela@seittiweb.org