Share

Valtti-ohjelma on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n pilotti, jonka avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Voit hakea mukaan ohjelmaan mikäli ole 6-23 – vuotias. Hae mukaan www.vammaisurheilu.fi. Lisätietoja pdf – liitteestä.

<a href="http://www fast fat burning.seittiweb.org/wp-content/uploads/2016/01/Valtti-2016-mainos.pdf”>Valtti 2016 mainos