Seitti-toiminta lomailee heinäkuun.

Seitin nuorisotyön suunnittelija Kalle Jokinen lomailee 21.6-5.8. Seuraa Seitti-toimintaa kesällä somekanavissa Facebookissa ja Instagramissa.

Tapahtumia moneen lähtöön

 

Seitissä järjestetään valtakunnallisia ja paikallisia tapahtumia 13–29 – vuotiaille nuorille.

 

Järjestä seittitoimintaa

 

Seitissä kuka vain voi ryhtyä toimijaksi ja lähteä järjestämään tapahtumia muille nuorille.

#seittimeininkii

 

Seuraa meitä somessa!

Nuorisoyhteistyö Seitti

Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on järjestää vapaa-ajantoimintaa eri tavoin liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Seitti myös tukee nuorten itse suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia.

#seittimeininkii hashtag ja logo-kilpikonna

Olen niin onnellinen, että Seitti on aidosti avointa ja nuorten näköistä toimintaa! 

Yhteistyöjärjestöt
Seitin yhteistyöjärjestöjä ovat Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Lihastautiliitto ry, Suomen CP-liitto ry ja Tatu ry. Lisäksi Seitti tekee yhteistyötä myös muiden järjestöjen ja nuorisoalan kanssa niin tapahtumien järjestämisessä kuin vammaisnuorten yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa.
Nuorille
Seitin toimintaan tervetulleita ovat 13–29 – vuotiaat nuoret yli diagnoosirajojen. Osallistuakseen tapahtumiin ei tarvitse olla jäsenenä Seitin yhteistyöjärjestöissä.

”Seitti on viikonloppuja, päiviä ja iltoja, jotka ottavat paljon, mutta antavat vielä enemmän” / Seittinuori, Seitin 20 – vuotisjuhlien puheessa

Vanhemmille

Seitin toiminta on hyvin merkityksellistä osallistuville nuorille! Nuoret saavat toiminnasta rohkeutta, kokevat yhdenvertaisuutta, luovat sosiaalisia suhteita ja pääsevät tekemään samoja asioita kuin muutkin nuoret. Tapahtumat järjestetään esteettömissä ympäristöissä ja toiminta on suunniteltu niin, että kaikilla on mahdollisuus osallistua. Tapahtumiin voi aina tulla henkilökohtaisen avustajan kanssa, mikäli tarvitsee runsaasti apua. Nuorten tapahtumissa oma vanhempi ei voi toimia nuoren avustajana, koska tapahtumien tavoitteena on tukea nuoren itsenäistymistä.

Tapahtumissa nuori pääsee muodostamaan sosiaalisia suhteita muihin samanikäisiin nuoriin ja jakamaan omia kokemuksia sekä oppimaan muilta. Vanhemman läsnäolo tapahtumassa rikkoo ryhmädynamiikkaa ja häiritsee turvallisen sekä luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä. Tarpeen mukaan tapahtumiin järjestetään nuorille avustajia, jotka ovat osallistujia auttamassa ja mahdollistamassa toimintaan osallistumisen. Tarpeesta on aina ilmoitettava etukäteen. Seitti ei järjestä yöavustusta.

 

Turvallinen tila

Meillä Seitissä kaikessa toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Olemme ottaneet käyttöön häirintäyhdyshenkilön jokaisessa Seitin tapahtumassa. Tapahtumissa nimetään häirintäyhdyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä, kun kokee häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Seitissä on myös nollatoleranssi kiusaamiselle. Turvallisemman tilan periaatteet käydään läpi nuorten kanssa jokaisessa tapahtumassa

Yhteistyötahoille
Seitti tekee mielellään yhteistyötä erilaisten tapahtumien merkeissä, paikallisissa tai valtakunnallisissa tapahtumissa sekä erilaisissa koulutuksissa ja vammaisnuoria koskevissa asioissa.
Esteetön tapahtuma nuorille?
Mikäli järjestösi tai toimintayksikkösi on kiinnostunut kuulemaan ja oppimaan, miten järjestetään esteetön tapahtuma, johon eri tavoin liikuntavammaisten nuorten on helppo osallistua, järjestää Seitti mielellään tällaisen tilaisuuden. Seitissä on runsaasti osaavia nuoria ympäri Suomea, joiden omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa, on hyödynnetty esimerkiksi Vesaiset ry:n toiminnassa.
Nuoret mukaan toimintaan?
Oletko miettinyt, miten saisi nuoria mukaan toimintaan? Tai miten nuoria voisi osallistaa toimintaan? Seitissä nuorten osallisuus on erittäin olennainen osa toimintaa ja läpileikkaavana teemana kaikessa toiminnassa. Kerromme mielellään lisää sitä, miten Seitissä osallistetaan nuoret kaikkiin toiminnantasoihin.

Seitissä parasta on suvaitsevaisessa ja sallivassa ilmapiirissä järjestettävä aidosti nuorten näköinen ja nuorten tarpeista lähtevä toiminta, joka toimii nuorilta nuorille periaatteella.

Toiminnan esittely?
Seitin toiminnasta on mahdollista tulla kertomaan niin erilaisiin kouluihin, asumisyksiköihin, päivätoimintaan kuin muihinkin nuoria tavoittaviin paikkoihin.
Seitin vuosikello keväälle 2024

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.

Seuraa seittiä sosiaalisessa mediassa!

" Reilua nuorisotyötä suurella sydämellä "

Tapahtumat

Mitä kaikkea hauskaa on luvassa!

Ajankohtaista

Mitä kiinnostavaa Seitissä ja muualla.

Seitissä järjestetään valtakunnallisia ja paikallisia tapahtumia 13–29 – vuotiaille nuorille.
Tapahtumakalenterissa pääset selaamaan tulevia tapahtumia ja ilmoittautumaan mukaan

Lähde mukaan!

Täältä infoa, miten pääsee mukaan!

Seitissä saa olla oma itsensä. Seitin tapahtumat ovat kaikille ikäryhmään kuuluville nuorille avoimia. Lähes kaikkiin tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen ja tapahtuman mainoksesta / infotekstistä löydät tiedot mihin mennessä, mitä kautta tai kenelle tulee ilmoittautua. Tapahtumista ilmoitetaan joko nettisivuilla, Seitin facebook – sivulla tai paikallisten Seittinuorten facebookin ryhmissä. Mikäli siis löytyy sinua kiinnostava tapahtuma, ei muuta kuin ilmoittautumaan mukaan! Seitin toiminta ei perustu jäsenyyteen, ei Seitin eikä mukana olevien yhteistyöjärjestöjen. Ainoastaan 30 vuoden yläikärajasta Seitissä ollaan tarkkoja. Toiminta halutaan pitää aidosti nuorten toimintana ja tämän vuoksi toimintaan ei voi osallistua enää yli 30 – vuotiaana. Tapahtumiin voit tulla oman avustajan kanssa (toivottavaa, mikäli tarvitset runsaasti apua) ja monissa tapahtumissa on järjestetty myös vähintään yksi yleisavustaja avustamaan osallistujia pienissä avuntarpeissa. Tapahtumat järjestetään esteettömissä ympäristöissä ja osallistumisen edellytykset on huomioitu eri tavoin liikuntavammaisten nuorten näkökulmasta. Tapahtumien ilmapiiri on yhdenvertaisuutta korostava, luottamuksellinen ja mukaan ottava. Mikäli tulet uutena osallistujana tapahtumaan, voit halutessasi ottaa kaverin mukaan tai kertoa järjestäjälle olevasi uusi toiminnassa.

Seitissä tapahtumat ovat joka vuosi erilaisia, vaikka toiminta tietyllä tavalla onkin samankaltaista vuodesta toiseen (nuorten näköisiä tapahtumia). Nuoret osallistuvat Seitin toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja tapahtumien järjestämiseen. Joka vuosi kesäkuussa Seitin sivuilla julkaistaan kysely, johon saa vapaasti vastata ja kertoa toiveita seuraavan vuoden Seittitoimintaan. Tämän lisäksi tapahtumissa kerätään palautetta ja toiveita toimintaan sekä järjestetään paikallistoiminnassa toiminnan suunnittelutapaamisia esimerkiksi hyvän ruoan parissa. Aina on myös mahdollista ottaa yhteyttä Seitin nuorisotyön suunnittelijaan ja esittää toiveita tapahtumista. Toiminta jaetaan karkeasti paikalliseen ja valtakunnalliseen toimintaan, näiden lisäksi järjestetään erilaisia yhteistyöpäiviä, koulutuksia, esittelytilaisuuksia ja ollaan mukana Allianssi-risteilyllä sekä valtakunnallisilla nuorisotyöpäivillä. Seitissä parasta on ihmiset. Kun kaikki nuoret leireilee, matkustaa ja tekee yhdessä. Se on mun mielestä myös tärkeintä, että saa tutustua uusiin ihmisiin Seitin kautta. 
Seitin paikallistoiminta on nuorten omaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. Paikallisesti toimivaan Seittinuorten ryhmään tarvitaan aina vähintään yksi innokas nuori ottamaan vastuuta tapahtumista ja toiminnan järjestämisestä. Seitti auttaa tapahtumien järjestämisessä niin tukemalla, ohjaamalla kuin rahoittamalla niitä. Paikallistoiminta on pääasiassa epäsäännöllistä toimintaa, jossa tapahtumia ohjaa nuorten toiveet ja ehdotukset. Tapahtumat voivat olla keikka- ja konsertti-illanviettoja, liikuntalajien kokeilua, leffailtoja, kokkailua tai vaikka shoppailureissuja. Oikeastaan mikä vain on mahdollista! Tapahtumissa on usein pieni omavastuuosuus, mutta muuten kustannukset osallistujille pyritään pitämään mahdollisimman pieninä.

Tietoa Seitin Oulussa järjestämästä Kick it off -tapahtumastaPaikallisryhmien tapahtumista saat parhaiten tietoa liittymällä oman paikkakuntasi face-ryhmään. Lisäksi osasta tapahtumista tehdään mainoksia, jotka julkaistaan myös Seitin nettisivuilla ja facebook-sivulla. Tapahtumiin pääsee mukaan joko ilmoittautumalla tai tulemalla paikalle tapaamisen ajankohtana (varmista, onko tapahtumaan ennakkoilmoittautumista!). Mikäli sinun paikkakunnallasi ei ole vielä Seitin paikallistoimintaa ja sinua ehkä kiinnostaisi lähteä sellaista ohjaamaan Seitin tuella, ota yhteyttä Seitin nuorisotyön suunnittelijaan. Uusille paikkakunnille tai paikkakunnille, joiden Seittitoiminta on viime vuosien aikana hiipunut, on tarjolla ”Kick it off” – ilta, jonka tarkoituksena on koota toiminnasta kiinnostuneet nuoret koolle ja yhdessä suunnitella, mitä mukavaa paikkakunnalla olisi mahdollista lähteä tekemään. Näitä iltoja on järjestetty parin vuoden aikana Kemissä, Jyväskylässä, Oulussa ja Pääkaupunkiseudulla onnistuneesti.

Seitissä järjestetään valtakunnallisia viikonlopputapahtumia useita kertoja vuodessa. Tapahtumat pyritään järjestämään kattavasti ympäri Suomea esteettömissä ympäristöissä erilaisista teemoista ja sisällöistä. Viikonlopputapahtumista ilmoitetaan Seitin nettisivuilla, facebook-sivulla ja muissa mahdollisissa kanavissa. Tapahtumista tehdään mainokset, joista löytyy lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumislinkki sekä ohje ilmoittautumiseen. Erilaisia tapahtumia on järjestetty vuosien varrella paljon, esim. Haavetehdas 13–17 – vuotiaille nuorille, Räfsön kesäleiri, hyvinvointiviikonloppu, Lapin reissu Leville. Lisäksi Seitti järjestää ohjaamiseen ja vapaaehtoisena toimimiseen liittyviä koulutuksia vuosittain sekä erilaisia yhteistyössä järjestettäviä koulutuksia nuoria kiinnostavista aiheista. Valtakunnallisissa tapahtumissa on omavastuuosuus, joka yleensä noin 30–60€ riippuen tapahtuman kestosta ja ohjelmasta. Seitti kattaa osallistujille täysihoidon, mihin sisältyy majoitus (2 hengen huoneissa), ruokailut ja ohjelma. Matkakuluja korvataan myös jälkikäteen matkalippuja ja / tai maksukuittia vastaan julkisen liikenteen mukaisesti (oman auton ja taksin käytöstä on sovittava erikseen sekä lentomatkustamisesta). Tapahtumiin ovat tervetulleita nuoret ympäri Suomea!

Haluan järjestää Seittitoimintaa!

Avoinna kaikille nuorille tasapuolisesti.

Toiminnan järjestäjäksi Seittiin!

Seitissä kuka vain ryhtyä toimijaksi ja lähteä järjestämään tapahtumaa muille nuorille, toimia ohjaajana varhaisnuorten tapahtumassa, vetää työpajaa tai ohjelmaa erilaisissa tapahtumissa sekä kuvata vaikka Seitistä kertovan videon! Jossain vaiheessa sinun kannattaa osallistua Seitin vuosittain järjestämään ohjaaja- / vapaaehtoistoiminnan koulutukseen, jossa tapaat muita ohjaajana toimivia nuoria ja pääset oppimaan lisää ohjaajana / vapaaehtoisena toimimisesta.

Erilaisia rooleja toimia Seitissä on monia, tässä esimerkkejä toimijoista:

* Kouluvierailija
* Tapahtuma-aktiivi
* Seittilähettiläs
* Seminaari-/kokousjuoksija
* Esteettömyystutori / kokemusasiantuntija
* Markkinoija
* Kuvaaja
* Tapahtumakohtainen FAG – henkilö

Haluan järjestää tapahtuman

Mikäli tapahtuman järjestäminen muille nuorille kiinnostaa, tässä vähän lisäinfoa asiasta. Tapahtuma voi olla millainen tahansa, leffailta paikallisella nuorisotalolla, ruokailu paikkakunnan uusimmassa ravintolassa, festarireissu kevän kovimmille festareille tai vaikka porukalla escape room – pakopelin kokeilu. Sinä päätät ja mukana olevat nuoret! Huomioitavaa, kun järjestät tapahtuman Seitin nimen alla: esteettömyys (onhan paikkaan mahdollista tulla erilaisten apuvälineiden kanssa), tapahtumasta tiedottaminen ja tiedon levittäminen sekä kustannusten selvittäminen. Lisätietoja löydät alla olevasta ”Miten haen rahoitusta Seitiltä?” – infolistasta sekä nuorisotyön suunnittelijalta. Ei muuta kuin hommiin!

Ohjeita rahoituksen hakemiseen Seitiltä

Ohjaajana toimimisesta

Seitin opas nettiin

Ohjaajana ja tapahtuman järjestäjänä toimiminen on todella antoisaa ja palkitsevaa puuhaa! Muistathan olla luottamuksen arvoinen ja toimia vastuullisena vetäjänä. Tämä tarkoittaa sitä, että huolehdit ajoissa tarvittavat varaukset ja hankinnat sekä olet ajoissa paikalla. Lisäksi on hyvä muistaa luoda omalla toiminnalla mukava ilmapiiri osallistujille ja pitää kiinni kaikille turvallisesta sekä luottamuksellisesta ilmapiiristä, ei oleteta eikä tehdä päätelmiä, vaan annetaan jokaisen määritellä tai olla määrittelemättä itsensä.

Ohjaajana toimiessasi kannattaa hyödyntää muiden Seitti-ohjaajien tuki ja olla aktiivisesti yhteydessä heihin. Näin hyvät ideat, käytännöt ja kokemukset vaihtuvat ja pääset kuulemaan myös muiden ajatuksia toiminnan vetämisestä. Ongelmatilanteissa voit aina kääntyä huoletta Seitin nuorisotyön suunnittelijan puoleen.

Lisätietoja ohjaajana toimimisesta kannattaa käydä lukemassa ohjaajan oppaasta, jonka yhteisöpedagogiopiskelijat Humakista ovat tuottaneet juuri Seitin käyttöön.

Ohjeita rahoituksen hakemiseen Seitiltä
Seittinuoria kuvitettuina

Ota yhteyttä

Seitin työntekijä Kalle vastaa mielellään kysymyksiin koskien Seitin toimintaa.

  Yhteyshenkilöt

  Kalle Jokinen

  Kalle Jokinen

  Nuorisotyön suunnittelija

   0407388089

   kalle.jokinen@seittiweb.org

  Nuorisotyön suunnittelijan tehtäviin kuuluu toiminnan koordinointi, hallinnointi, erilaisten tapahtumien järjestäminen, yhteistyö niin nuorten kuin muidenkin tahojen kanssa sekä toiminnasta tiedottaminen ja markkinointi. Missä tahansa Seitin toimintaan liittyvässä asiassa voit olla rohkeasti yhteydessä Kalleen niin puhelimitse kuin sähköpostillakin.

  Seitin ohjausryhmä

  Seitin ohjausryhmä koostuu mukana olevien yhteistyöjärjestöjen työntekijöistä ja ryhmä kokoontuu noin 5 kertaa vuodessa päättämään Seittiä koskevista suurista linjauksista sekä tekemään toiminnan suunnittelua ja arviointia. Jokaiseen ohjausryhmän kokoukseen osallistuu myös yksi Seitin nuori edustamaan nuorten ääntä.

  Ohjausryhmän jäsenet:

  Invalidiliitto ry, järjestöasiantuntija
  Hanna Lahti , 
  0447650535 , etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi

  Kynnys ry, toimitussihteeri, tiedottaja
  Sanni Purhonen, 
  045 7732 4116 etunimi.sukunimi@kynnys.fi

  Lihastautiliitto ry, järjestöpäällikkö
  Elina Soini, 
  044 038 6614etunimi.sukunimi@lihastautiliitto.fi

  Suomen CP-liitto, koordinaattori
  Anne Heiskanen, 
  044 059 2600etunimi.sukunimi@cp-liitto.fi

  Suomen CP-liitto, suunnittelija
  Hanna Ihantola, 
  044 059 2635,  etunimi.sukunimi@cp-liitto.fi

  Tatu ry, hankekoordinaattori
  Petri Paananen,
   044 901 2557 , etunimi.sukunimi@tatury.fi